2021-06-24

Đường Bộ Xếp Chồng (PXD) nói với: Kiến thức của Trung Quốc Tàu loader giá!

Trung Quốc Tàu loader giá là một lớn quy mô số lượng lớn chất liệu được sử dụng máy móc trong số lượng lớn vật liệu thiết bị đầu cuối tải. Nói chung, các Trung Quốc Tàu loader giá là bao gồm một bùng nổ vành đai băng tải, một quá trình chuyển đổi vành đai băng tải, một kính thiên văn trượt, một cái đuôi xe, một đi du lịch thiết bị, Một Cột buồm, một tòa tháp, một bày thiết bị, và một xoay thiết bị.