2021-06-17

C-Loại rotor Dumper cho: Những Gì là các kiến thức về sử dụng xe tải đổ trong mùa đông?

MỘT xe tải là một loại đặc biệt của xe cho ngắn Khoảng cách giao thông vận tải của vật liệu với một Tipping Phễu. MỘT "xô"-Hình Container được cài đặt trên cơ thể, mà có thể được bật lên để tạo thuận lợi cho dỡ. Nó bao gồm một Phễu và một đi bộ khung xe.