2017-11-16

Wuhan Power Equipment Factory 2017-жылы "Creating Youth" улуттук иштеген жаштар "Double Innovation" "Кошкок

19 сентябрь күндүк күнү 2017-жылы "Жашты жаратуучу" улуттук иштеген жаштардын инновациясы жана Entreприсориялык конкурентациясы аягына Hubei Provincial Enterprise League иштеп жаткан комитети