2021-05-31

Өзгөртүлгөн Roll dumper производдарынын коопсуздук билим кандай экенин билесиңер?

Өзгөчөлүктүү Roll dumper производы өзгөчөлүктөрдүн түрү, ал материалдардын кыска аралык транспорттоо үчүн hopper. "Бакет" форматындагы контейнер денесинде орнотулган, ал жүктөө үчүн өзгөртүү мүмкүн.